Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Hitara zjauliajecca raznym muzycnym instrumientam, jaki zvycajna maje sesc strun. Huk prajecyjujucca albo akustycny, z dapamohaj spadzista dreva abo plastmasy i draunina skrynki (dlia akustycnaj hitary), abo praz eliektrycny uzmacnialnik i hucnahavaryciel (dlia eliektrycnaj hitary). Heta, jak pravila, huliajuc drynkau abo pierabirajucy struny palcau, vialiki paliec abo paznohci pravaj ruki abo z kirkaj u toj cas jak zjedlivaja (abo pryciskajucysia lada) struny z palcami lievaj ruki. Hitara typu Chardafony, tradycyjna pabudavana z dreva i naciahnuty albo kiski, niejlon abo staliovych struny i adroznivajucca ad insaha Chardafony pa svajoj kanstrukcyi i naladzie. Sucasnaja hitara papiarednicala gittern, viuely, catyrochhadovaha kursu Reniesans hitary i hitary u styli baroka u piac strau, usie z jakich uniesli svoj uklad u razviccio sucasnaj sesc-strunny instrumient. Isnuje try asnounych typu sucasnaj akustycnaj hitary: klasicnaja hitara (niejlon-hitara), stal-strunnaja akustycnaja hitara, i Archtop hitara, jakuju casam nazyvajuc «dzaz hitaraj». Ton akustycnaj hitary vyrabliajecca vibracyja strun, amplificirovannoj z dapamohaj spadzista korpusa hitary, jaki vystupaje u jakasci rezanirujucaj kamiery. Klasicnaja hitara casta huliau u jakasci solnaha instrumienta, vykarystouvajucy komplieksny mietad palcau kampliektavannia, dzie kozny radok scypkovy indyvidualna palcami hulca, u supracliehlasc drynkau. Termin «paliec vybaru» moza taksama stavicca da peunaj tradycyi naroda, bliuz, bliuhras i kantry hulni na hitary u Zlucanych Statach. Akustycnaja bas-hitara zjauliajecca nizki instrumient, jaki na adnu aktavu nizej zvycajnaj hitary.

Eliektrycnyja hitary, uviedzienyja u 1930-ch hadach, vykarystouvac uzmacnialnik i hucnahavaryciel, sto i robic huk instrumienta dastatkova hucna dlia vykanaucau i hliedacou, kab pacuc, i, ulicvajucy, sto jana vyrabliaje eliektrycny sihnal, kali huliau, sto moza u eliektronnym vyhliadzie manipuliavac i formu ton z dapamohaj ekvalajziera (napryklad, vysokija i nizkija castoty tony) i vializnaha raznastajnasc eliektronnych blokau efiektau, najbols casta vykarystouvajucca z ich zjauliajecca skazennie (ci «ovierdrajv») i revierbieracyja. Ranniaje Uzmocnienyja hitary vykarystouvali polyja ciela, alie cviordaje ciela draunina u rescie rest znajsli bols prydatnym na praciahu 1960-ch i 1970-ch hadou, jak heta bylo miens schilnymi da niepazadanych akustycnaj zvarotnaj suviazi «vycciom». Jak i akustycnyja hitary, isnuje cely serah typau eliektrycnych hitar, u tym liku hollowbody hitary, Archtop hitary (jakija vykarystouvajucca u dzazavaj hitary, bliuzu i rokabili) i hitary cviordaha ciela, jakija syroka vykarystouvajucca u rok-muzyki. Hucny, uzmocnieny huk i hukavaja mahutnasc eliektrycnaj hitary, jakuju huliajuc praz hitarny uzmacnialnik huliajuc kliucavuju roliu u razvicci bliuzu i rok-muzycy, jak u jakasci akampaniemientu instrumienta (huliajucy ryf i akordy) i vykonvajucy sola hitaru, i smat u cym rok podzanr, u pryvatnasci, chevi-mietal i pank-rok. Eliektrycnaja hitara akazala vialiki uplyu na masavuju kulturu. Hitara vykarystouvajecca u samych raznastajnych muzycnych zanrau va usim sviecie. Jana pryznana u jakasci asnounaha instrumienta u zanrach, takich jak bliuz, bliuhras, kantry, flamienko, folk, dzaz, choty, maryjacy, mietal, pank, rehi, rok, soul, i mnohija formy pop-muzyki. Perihal Gitar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perihal Kostum Pekerja

Perihal Perkembangan Asuransi

Kota Penyelenggara Piala Dunia 2018 Moskwa